Om foreningen

Lyngdal BY er en interesseorganisasjon for medlemsbedrifter innenfor handel og opplevelser, håndverk og industri, reiseliv, finans og tjeneste- yting. Foreningen ønsker å bli vidtfavnende og representativ for kommunens mangfoldige næringsliv. Medlemmer fra alle bransjer ønskes velkommen. Viktigst av alt er å gjøre Lyngdal til en pulserende by - en pulserende by for ALLE.

Vi skal oppnå resultater ved å:

  • Bidra til å utvikle gode arrangementer og opplevelser
  • Målrettet påvirke rammebetingelser for lokalt næringsliv
  • Bidra til samarbeid og kompetanse-utvikling på tvers av bransje
  • Bidra til økt kompetanse innen lokalt næringsliv
  • Samarbeide med andre næringsaktører
  • Ha fokus på strukturert markedsføring og kommunikasjon

For å oppnå foreningens visjon skal det utarbeides handlingsplaner for godkjennelse av årsmøtet eller medlemsmøte.

Vår kjernevirksomhet skal være

  • Event/management
  • Markedsføring/kommunikasjon
  • Inspirasjon/utvikling

 

Styret

Siv Rosfjord Loga (Monter/Lyngdal Byggeforretning)
Kjetil Aga (XXL)
Morten Tønnessen (Felleskjøpet/Bondekompaniet)
Espen Haugland (Lyngdal Jakt og Fiske)
Hege Ubostad (Rosfjord Strandhotell)
Lars Magne Støle (Lyngdal Karosseri og Auto)
Yvonne Ball (Edgars Bakeri)

Varamedlemmer
Kristen N. Dragland (Bazaren)
Stein Asle Johnsen
Erlend Nielsen

Valgkomité
Rudolf Danielsen
Tove Leksbø
Gaute Ubostad