Om foreningen

Lyngdal BY er en interesseorganisasjon for medlemsbedrifter innenfor handel og opplevelser, håndverk og industri, reiseliv, finans og tjeneste- yting. Foreningen ønsker å bli vidtfavnende og representativ for kommunens mangfoldige næringsliv. Medlemmer fra alle bransjer ønskes velkommen. Viktigst av alt er å gjøre Lyngdal til en pulserende by - en pulserende by for ALLE.

Vi skal oppnå resultater ved å:

  • Bidra til å utvikle gode arrangementer og opplevelser
  • Målrettet påvirke rammebetingelser for lokalt næringsliv
  • Bidra til samarbeid og kompetanse-utvikling på tvers av bransje
  • Bidra til økt kompetanse innen lokalt næringsliv
  • Samarbeide med andre næringsaktører
  • Ha fokus på strukturert markedsføring og kommunikasjon

For å oppnå foreningens visjon skal det utarbeides handlingsplaner for godkjennelse av årsmøtet eller medlemsmøte.

Vår kjernevirksomhet skal være

  • Event/management
  • Markedsføring/kommunikasjon
  • Inspirasjon/utvikling