Medlemsskap

Et medlemsskap i foreningen Lyngdal By sikrer først og fremst god drift og videreutvikling av Lyngdal som en pulserende by. Men det gir også deg og din bedrift en rekke fordeler. Medlemsavgiften er satt med utgangspunkt i din bedrifts omsetning.

Grunnpakke

  • Tilgang til intranett med en rekke fordeler
  • Arbeidsverktøy og malverk for administrasjon, kalkulasjon og styrearbeid
  • Spesialtilpassede tjenester innen markedsføring, kommunikasjon, netthandel, regnskap, analyse, design og arrangementhåndtering
  • Rådgivningstjenester mot virkemiddelapparatet
  • Spennende nettverk av styrekandidater og arbeidssøkere
  • Fotodatabase

Medlemsskapet ditt sørger for å vedlikeholde vår egen arrangementskalender og våre egne “gule sider”

Medlemsskapet sørger for å drifte vår daglige leder som står til medlemmenes og byens disposisjon

Medlemsskapet gjør Lyngdal til en pulserende by og attraktiv for de som bor her, de som vil bosette seg her og de som vil komme på besøk

Profilpakke

  • Felles markedsføringstiltak mot Rogaland og østlandet
  • Annonse i Lyngdal By sitt eget Sommermagasin
  • Logo her i medlemsoversikten på www.lyngdal.no
  • Presentasjon i sosiale medier