Lyngdal BY er en interesse-organisasjon for medlemsbedrifter innenfor handel og opplevelser, håndverk og industri, reiseliv, finans og tjenesteyting. Foreningen ønsker å bli vidtfavnende og representativ for kommunens mangfoldige næringsliv. Alle bransjer ønskes velkommen - klikk her for medlemskap...

Våre medlemmer

Våre medlemmer er de som sørger for den daglige driften av LyngdalBy. Kontingenten de betaler går til de mange aktivitetene og arrangangementene i byen, markedsføring av Lyngdal, pynting av sentrum og møter/kurs for medlemmene.

Informasjon om våre gavekort

Lyngdal By vedtok å endre gavekortløsning fra det tradisjonelle Lyngdalskortet til en digital og mer effektiv og moderne løsning den 1.november i år.

Viktigst av alt er å gjøre Lyngdal til en pulserende by!