Lyngdal BY er en interesse-organisasjon for medlemsbedrifter innenfor handel og opplevelser, håndverk og industri, reiseliv, finans og tjenesteyting. Foreningen ønsker å bli vidtfavnende og representativ for kommunens mangfoldige næringsliv. Alle bransjer ønskes velkommen - klikk her for medlemskap...


Underveisrapporter fra Daglig leder

Følg Janne sine statusrapporter her - nå skjer det ting, og vi gleder oss til fortsettelsen!