Lyngdal BY er en interesse-organisasjon for medlemsbedrifter innenfor handel og opplevelser, håndverk og industri, reiseliv, finans og tjenesteyting. Foreningen ønsker å bli vidtfavnende og representativ for kommunens mangfoldige næringsliv. Medlemmer fra alle bransjer ønskes velkommen...