Hjelp til arrangement

Den viktigtse oppgaven til LyngdalBy er å skape en pulserende by. Dette gjør vi ved å skape arrangement og aktiviteter i hele byen. Ta kontakt, så ordner vi med det praktiske sammen.

Arrangementer styrker den lokale identiteten. De binder folk sammen og får hjertene til å banke litt ekstra for lokalsamfunnet

Vi skal gjøre det enklere å være arrangør!
Hvordan kan vi få flere og sikrere arrangementer?
Hvordan kan vi bidra til å utvikle eksisterende arrangement?

Ta kontakt via post@lyngdalby.com