Hjelp til arrangement

Den viktigtse oppgaven til LyngdalBy er å skape en pulserende by. Dette gjør vi ved å skape arrangement og aktiviteter i hele byen. Medlemmene i LyngdalBy har tilgang til å låne bord og benker til bruk for arrangementer. Ta kontakt, så ordner vi med det praktiske sammen.

Arrangementer styrker den lokale identiteten. De binder folk sammen og får hjertene til å banke litt ekstra for lokalsamfunnet

Vi skal gjøre det enklere å være arrangør!
Hvordan kan vi få flere og sikrere arrangementer?
Hvordan kan vi bidra til å utvikle eksisterende arrangement?

Foreningen hjelper deg med:

  • Bord og benker
  • Billettsystem
  • Telt
  • Bankterminaler
  • Vipps løsning
  • Scene

Vi har 60-70 sett tilgjengelig. Styret står ansvarlig for utleie.

Ta kontakt via post@lyngdalby.com