Viktigst av alt er å gjøre Lyngdal til en pulserende by.-

Vi søker en entusiastisk Daglig Leder til jobben!

Vår nye Daglige Leder skal

  • utvikle gode arrangementer og opplevelser i Lyngdal gjennom hele året
  • bidra til bedre samhandling og kompetanseutvikling på tvers av bransjer
  • samarbeide med andre næringsaktører i regionen
  • fokusere på strukturert markedsføring og kommunikasjon av hele kommunen – med stort fokus på sosiale medier
  • ha ansvar for rekruttering av nye medlemmer i Lyngdal By samt kontakt med eksisterende medlemmer og samarbeidspartnere/sponsorer. Være et sterkt og naturlig bindeledd mellom medlemsbedriftene
  • ha ansvar for møter og arrangementer for medlemmene
  • utvikle det gode samarbeidet med kommunen innenfor næring og turisme
  • Sammen med oss i styret - bidra til å gjøre Lyngdal By til et sterkt merkenavn som blir lagt merke til.

Er du interessert? Send søknad med CV til post@lyngdalby.com innen 25. november.
Spørsmål til stillingen kan rettes til samme epost.

Bli bedre kjent med Lyngdal By her på våre websider og Lyngdal på www.lyngdal.no


LYNGDAL BY er en interesseorganisasjon for medlemsbedrifter innenfor handel og opplevelser, reiseliv, finans, tjenesteyting, håndverk og industri. Foreningen ønsker å bli vidtfavnende og representativ for kommunens mangfoldige næringsliv. Medlemmer fra alle bransjer ønskes velkommen.