Virkemiddelapparatet

Vi har flere støtteordninger lokalt og nasjonalt som vi anbefaler dere å se nærmere på. Lyngdal By har samarbeidspartnere som kan hjelpe dere videre inn mot de ulike aktørene i virkemiddelapparatet.