Tjenester for medlemmer

Nettverket til Lyngdal By byr på en rekke tjenester og muligheter. Vi arrangerer ulike kurs og medlemssamlinger i løpet av året, og tilbyr gode medlemspriser på ulike nyttige tjenester. Ta kontakt, så finner vi de gode løsningene sammen med dere.

Sammen med våre partnere arrangerer vi kurs i ulike sosiale medier. Vi kan også være behjelpelige med å poste og holde dine kanaler aktive. Sjekk også ut våre oversikter med enkle tips og triks til hvordan gjøre kanalene dine bedre.

Marked og omgivelser forøvrig endrer seg. Dine kundenes behov, krav og forventninger endrer seg. For å håndtere det totale endringsbehovet, må vi utvikle konkrete mekanismer som sikrer at nødvendige tilpasninger faktisk skjer. Vi har utviklet en modell for å hjelpe dere med denne type prosesser, og våre konsulenter hjelper dere gjerne med en helhetlig prosess.

Nettbutikk er fremtiden. Nettbutikk er viktig for utviklingen av de nære, lokale butikkene. På denne måten kommer man lenger ut. Vi har inngått en avtale med en av landets ledende leverandører av nettbutikkløsninger, og har fått til noen priser som kan hjelpe våre medlemmer igang med nettbutikken.

Våre samarbeidspartnere på regnskap og analyse har utviklet egne systemer tilpasset våre medlemmer. De hjelper deg med en helhetlig analyse og setter opp driftsbudsjett med nøkkeltall, kalkulasjonsprogram med oversikt på varelager og logistikk. Alt gjøres til fast, avtalt medlemspris.

Den grafiske profilen er svært viktig for din bedrift. Vår samarbeidspartner har utviklet pakker og løsninger som gjør at vi sammen kan jobbe frem en grafisk profil med logo, farger, fonter - og nettside tilpasset dine behov - til en fornuftig penge.

Dersom du har en ide til et arrangement så hjelper vi veldig gjerne til. Vi har opparbeidet oss mye erfaring - og utstyr - som vi kan bidra med. Et av hovedmålene med Lyngdal By er å skape en pulserende By, og vi setter stor pris på alle initiativ! Arrangementene våre styrker den lokale identiteten. De binder folk sammen og får hjertene til å banke litt ekstra for lokalsamfunnet.