Arbeidsverktøy og malverk

Deloitte Lyngdal har skrevet noen gode artikler til medlemmene om relevante temaer. Vi vil komme med flere artikler ettehvert.

Disse artiklene er skrevet av advokat Kjetil Mogård Bergem ved Deloitte Advokatfirma i Lyngdal. Han er en del av Deloittes arbeidsrettsgruppe, og bistår arbeidsgivere med rådgivning knyttet til blant annet ansettelser, oppsigelser, permitteringer og omstillingsprosesser. Har du enkle spørsmål i forbindelse med innholdet i artiklene kan du ta kontakt med han på tlf. 915 29 511 eller på epost. Deloitte har lokaler i Alleen, tvers overfor rådhuset.

Det tas forbehold om at artiklene her på websiden er oppdatert per tidspunkt for når den ble skrevet, og at det derfor kan komme endringer i lover og regler som gjør at innholdet frem i tid ikke lengre er helt korrekt.