Arbeidsverktøy og malverk

Sammen med Deloitte Lyngdal vil du her finne en rekke arbeidsmaler for administrasjon, styrearbeid, eldelse, årsmøter mm. Databasen er til fri benyttelse for medlemmer i Lyngdal By.

 • Arbeidsavtale ledende eller særlig uavhengig stilling
 • Arbeidsavtale midlertidig
 • Arbeidsavtale tilkallingshjelp (ringehjelp)
 • Avskjed – mal til bruk for avskjed
 • Avtale om kjøp av aksjer (sluttseddel)
 • Avtale om salg/kjøp av næringsvirksomhet
 • Betaling påminnelse
 • Drøftelsesmøte – mal for innkalling
 • Drøftelsesmøte – mal for referat / protokoll fra møtet
 • Enkel innføring i internkontroll
 • Generalforsamling – innkalling
 • Generalforsamling – protokoll
 • Arbeidsavtale
 • HMS egenerklæring
 • Husleieavtale
 • Innkalling til dialogmøte under sykemelding
 • Innkalling til sykeoppfølgingsamtale – oppfølgingsplan
 • Konsulentavtale
 • Medarbeidersamtale – eksempel
 • Oppsigelse – mal for oppsigelse utenfor prøvetid
 • Oppsigelse i prøvetid – mal for formriktig oppsigelse
 • Permitteringsvarsel – mal
 • Personalhåndbok – eksempel
 • Sluttavtale
 • Styreinstruks AS
 • Styremøte – innkalling AS og ASA
 • Styremøte-protokoll
 • Varsel om inndragning av egenmeldingsretten